Boerderij familie Vrind

Beschrijving

Op een zomerse dag in 1970 is deze foto van de boerderij van de familie Vrind genomen op de kruising tussen de toen nog onverharde Ruskereed en de Schapendrift. De melkbussen bij de schuur werden gespoeld met water uit de regenput en stonden in de zon te drogen.

De Ruskeweg was toen nog een zandpad. De weg is vernoemd naar de boerenfamilie Russchen die in de 19-de eeuw generaties lang land bezaten vanaf de Tjonger tot aan de grens met Opsterland. Hun voormalige boerderij staat aan de Balkweg. Het gebied vanaf de noordzijde van Donkerbroek tegenover de Schapendrift tot aan de Compagnonsvaart tot aan de Leidijk werd het Russcherveld genoemd.

Het gebied bestond grotendeels uit heide wat in de eerste helft van de 20-ste eeuw is ontgonnen en vruchtbaar is gemaakt met o.a. stadsontlasting, wat per trekschip via de vaart werd aangevoerd.

Hieronder nog een tweetal foto’s van het ‘boerespultsje’.

Locatie

Open wandelkaart