Saksische boerderij 2

Beschrijving

In 2008 besloot de nieuwe eigenaar van deze toen nog vervallen Saksische boerderij af te zien van sloop en voorafgaand aan opknappen bouwhistorisch onderzoek naar de boerderij te doen.

Uit dit onderzoek blijkt dat het oudste bintwerk van de boerderij uit 1558 stamt. De boerderij is daarmee één van de oudste boerderijen van Friesland.

Op de schrale gronden van Zuidoost Friesland werd een landbouw beoefend die sterk leek op het naburige Drenthe. Ook de boerderijen in deze omgeving werden in de 16e eeuw daardoor naar dat voorbeeld gebouwd. In de loop der eeuwen is de boerderij uitgebreid en aangepast aan de eisen des tijds.

De boerderij werd in de vorige eeuw bewoond door de familie Siegersma. Nadat de laatste telg van de familie de boerderij had verlaten, werd de zwaar vervallen boerderij verkocht. Uiteindelijk is vanaf 2008 de laat middeleeuwse boerderij helemaal gerestaureerd en op deze wijze voor volgende generaties behouden.

Locatie

Open wandelkaart