Jansma Draai

Beschrijving

In 1954 werd deze voetgangersbrug over de Compagnonsvaart geplaatst. Anna Jansma (1919-1998) woonde vlak bij de brug. Zij nam de bediening op zich. De ‘brêgewipper’ kreeg hiervoor betaald, maar volgens eigen zeggen deed ze het vooral voor de gemeenschap.

Midden jaren tachtig besloot de gemeente dat schippers zelf de brug moesten gaan bedienen. Mevrouw Jansma werd echter niet vergeten. Na een grondige restauratie van het bruggetje mocht zij het in 1993 heropenen. Als dank voor haar jarenlange inzet is de voetgangersbrug toen naar haar vernoemd.

Opsterlânske Kompanjonsfeart
De Jansmadraai ligt over de Opsterlânske Kompanjonsfeart, een kanaal tussen Gorredijk en Appelscha. De aanleg van deze 34 kilometer lange vaart begon in 1630 en duurde ongeveer tweehonderd jaar. Opdrachtgever was de Opsterlandse Compagnie, die de vaart liet aanleggen om turf te vervoeren naar Holland. Daar werd de turf verkocht. Op de terugweg namen de schippers onder andere (stads)ontlasting mee. Dit diende voor de bemesting van de afgegraven grond, dat zo geschikt werd voor landbouw, veeteelt en bosbouw. De handel maakte de regio zeer welvarend.

Pas in 1790 begonnen de graafwerkzaamheden in Donkerbroek. De aanleg splitste het dorp in tweeën. Het heeft tot 1798 geduurd voor er een brug kwam die de beide delen weer herenigde.

Turfroute
De Opsterlânske Kompanjonsfeart maakt deel uit van de Turfroute, een toeristische vaarroute door Zuidoost Friesland, de kop van Overijssel en het westen van Drenthe. De vaarwegen zijn vanaf de zestiende eeuw aangelegd om turf af te kunnen voeren. Toen de turfwinning zijn beste tijd had gehad, raakte de Turfroute in verval. In de jaren zeventig van de vorige eeuw zijn de kanalen echter weer bevaarbaar gemaakt, maar dan voor de pleziervaart.

Locatie

Open wandelkaart