Oud Kerkhof

Beschrijving

Het Oud Kerkhof lag voorheen naast de huidige ingang van de Wandelbos aan de Balkweg. Omstreeks 1200 is op deze plek wellicht de eerste parochiekerk van Donkerbroek gesticht. Nadat in de eeuwen daarna de bewoning naar het noorden was opgeschoven, werd in de 15-de eeuw ook de kerk verplaatst naar de tegenwoordige Geert Wolter Smitweg in Donkerbroek.

De bruikbare kloostermoppen van de oude kerk werden herbruikt voor de herbouw van een nieuwe kerk. De huidige Laurenstsjerke dateert van 1714. In de muren zijn de bakstenen van de eerste en tweede kerk nog duidelijk aan te wijzen.

De oude kerklocatie wordt door Bernardus Schotanus à Sterringa op de grietenijkaart van Stellingwerf Oost-eynde (1685) nog aangeduid als ‘Oud Kerkhof’.

Volgens een beschrijving uit 1927 van archeoloog H.J. Popping uit Oosterwolde was het een vrijwel ronde heuvel, circa 50 meter in doorsnee en omgeven door een gracht. Direct onder het maaiveld trof hij brokken rode baksteen aan.

In mei 1955 is het terrein in het kader van de herverkaveling en de verharding van de Balkweg volledig afgegraven en geëgaliseerd waarmee de sporen naar het verleden helaas zijn uitgewist.

Locatie

Open wandelkaart