Tolhuis Petersburg

Beschrijving

In 1952 zorgde een grenscorrectie er voor dat het voormalige tolhuis op Petersburg van de gemeente Opsterland overging naar Ooststellingwerf.

In de eerste helft van de vorige eeuw zag de woning op de foto er nog zo uit. Tot begin 20-ste eeuw had het een functie als tolhuis. Over de weg stonden twee grote tolhekken die door de tolgaarder geopend werden als er tol was betaald. Het tolgeld werd door de gemeente gebruikt voor het onderhoud van de wegen en bruggen in de gemeente.

Begin 20-ste eeuw kwam er steeds meer verzet tegen het systeem van tolheffen en de vertraging voor het steeds meer opkomende gemotoriseerd verkeer, waarna de tolhekken rond 1913 uiteindelijk werden afgeschaft en de tolhuizen hun functie verloren.

Locatie

Open wandelkaart