Wâldhûskes

Beschrijving

Veel karakteristieke woningen in Donkerboek en elders zijn in de jaren zestig en zeventig van de twintigste eeuw vervangen door nieuwbouw.

Helaas was de tijdgeest toen zo en was er weinig cultuurhistorisch besef.

Op de foto van rond 1950 het ‘wâldhûske’ van de familie Dongstra. Dit type huisjes stonden op meerdere plekken in Donkerbroek en zijn typerend voor de regio. Vroeger werd er in het voorhuis gewoond en was er in het achterste gedeelte een kleine stal en schuur.

Gelukkig zijn ze niet allemaal verdwenen. De overgebleven ‘wâldhûskes’ hebben veelal een volledige woonbestemming gekregen.

Locatie

Open wandelkaart