De Gereformeerde Kerk

Beschrijving

Woensdag 15 januari 1913 was een heuglijke dag. ‘s Morgens om 09.30 uur werd de nieuwe kerk van de Gereformeerde gemeenschap ingewijd. Consulent Ds. Brinksma van Duurswoude sprak de feestrede uit. Vele leden van de kerk woonden deze plechtigheid bij.

De kerk was gebouwd naar een ontwerp van de Hervormde architect Oene Melles Meek, die bij de brug aan het begin van de Herenweg woonde. Het onder de kerk gebruikte zand was een gift van de Hervormde Kerk.

Op de foto zien we de kerk nog zonder zijvleugel. In 1938 is het kerkgebouw met een zijvleugel uitgebouwd omdat de kerk te klein werd voor de groeiende gemeente. Tot 1938 leek de kerk als twee druppels water op de hervormde kerk te Elsloo, die naar hetzelfde ontwerp gebouwd is.

Tot omstreeks de jaren negentig zat de kerk zondagmorgens en ‘s middags tjokvol tijdens de eredienst. Daarna nam het kerkbezoek drastisch af als gevolg van de oprukkende secularisatie.

De kerk wordt anno 2022 nog steeds voor de eredienst gebruikt door de Protestantse Kerk Nederland.

Locatie

Open wandelkaart