De School met den Bijbel

Beschrijving

In 1905 wordt in Donkerbroek de nieuwe christelijke lagere school in gebruik genomen. De school is gebouwd in opdracht van de Vereeniging tot oprichting van een school met den Bijbel te Donkerbroek en omstreken, welke in 1897 was opgericht.

Op de foto hierboven ziet u de school omstreeks 1915. Hij stond overdwars tussen de Hervormde pastorie en het schoolmeestershuis. In 1931 is de school uitgebreid en is er een gebouw voorgebouwd met een entree grenzend aan de Herenweg.

De school heeft in haar bestaan meerdere schoolhoofden gekend. Het langst zittende schoolhoofd was echter meester Rindert Reijenga. Hij leidde de school van 1905 tot 1942 en was een gezien persoon in Donkerbroek. Naast zijn werk als schoolhoofd was hij maatschappelijk betrokken en mede verantwoordelijk voor de oprichting van de uitvaartvereniging, waar hij tientallen jaren bestuurslid van was. In 1942 ging hij terug naar zijn geboorteplaats Heeg waar hij in 1944 overleed. Donkerbroek werd over zijn overlijden geïnformeerd via rouwkaartjes.

De school heeft dienst gedaan tot 1978. Achter de school werd toen een nieuwe school gebouwd genaamd ‘De Peggebult’. De oude school is daarop gesloopt.

De Peggebult heeft tot 2020 dienst gedaan. Na de fusie met de openbare basisschool ‘Het Startblok’ is het christelijk onderwijs opgegaan in de stichting Comprix die het basisonderwijs in Ooststellingwerf verzorgd. Het huidige schoolgebouw staat schuin achter de Sintrumtsjerke, halverwege de Herenweg.

Locatie

Open wandelkaart