Kapel Petersburg

Beschrijving

In 1917 wordt er te Petersburg een evangelisatiekapel gebouwd. In de kapel werd zondagschool gehouden voor de kinderen uit de omgeving. Vanaf 1919 werd tevens besloten om in de wintertijd bij lichte maan op woensdagavond een bijeenkomst met een spreker te organiseren. Straatverlichting was er in die tijd nog niet.

De kapel stond onder verantwoordelijkheid van de evangelisatiecommissie van de Gereformeerde Kerk van Donkerbroek. Er was een koster aangesteld die het gebouwtje voor een salaris van 20 gulden per jaar beheerde.

Uiteindelijk verloor de kapel in de vorige eeuw zijn functie. In 1982 is de kapel door de kerk verkocht.

Het gebouw heeft thans een woonbestemming gekregen hetgeen gepaard ging met een juridische strijd met de omwonenden rondom recht van overpad. Begin 2021 leidde dit tot landelijke bekendheid in een aflevering van ‘de Rijdende Rechter’, waarbij de eigenaar door de rechter in het gelijk werd gesteld.

Locatie

Open wandelkaart