Het Witte Huis

Beschrijving

Het Witte Huis heeft in de afgelopen eeuw vele gedaantewisselingen ondergaan. Op de foto zien we hoe het toenmalige hotel-restaurant er rond de jaren zeventig van de vorige eeuw uitzag.

In de periode van 1913 tot 1964 ontwikkelden twee generaties van de familie Lingsma hun café door tot een goed lopend hotel-restaurant. Met name de gunstige ligging aan de N381 zorgde voor een forse ontwikkeling van het bedrijf.

Het bedrijf stond in de volksmond bekend als café Lingsma. Er werden vele activiteiten georganiseerd zoals dansavonden, toneelspelen, huwelijkspartijen en openbare verkopingen.

In 1964 werd het Witte Huis door de familie Lingsma verkocht en zou het daarna nog vele nieuwe eigenaren kennen. Tot op heden is het een bekend terrasplek en restaurant.

Hieronder nog enkele foto’s uit het rijke verleden van het Witte Huis.

Locatie

Open wandelkaart