Architect Meek

Beschrijving

Rond 1857 werd bovenstaand gebouw aan de Herenweg 2 gebouwd toen Melle Oenes Meek uit Ureterp zich in Donkerbroek vestigde als architect/aannemer. Zijn zoon Oene Melles en kleinzoon Melle Oenes junior zetten zijn bedrijf voort.

Melle Oenes junior verkocht de woning in 1934 aan fouragehandel Teijema en slagersfamilie De Jong en verhuisde zelf naar Leeuwarden.

In de jaren hierna raakte het statige woonhuis steeds meer in verval en werd het uiteindelijk voor een groot deel afgebroken. Er is daardoor helaas weinig meer over van de eens zo statige woning. De afgelopen 60 jaar is het voorpand als winkel gebruikt en heeft het thans een woonbestemming.

In het voorjaar van 2015 verschenen in de dorpskrant een drietal artikelen over de geschiedenis van de familie Meek die 3 generaties van grote invloed zijn geweest op Donkerbroek hebben gehad. U vindt ze hieronder.

Locatie

Open wandelkaart