Boterfabriek

Beschrijving

Op 2 oktober 1902 werd bij logement Groen onder toeziend oog van 125 getuigen uit Donkerbroek en omstreken de notariële akte getekend waarmee de oprichting van de Coöperatieve Stoomzuivelfabriek “Het Klaverblad” een feit was. Donkerbroek ging daarmee op zuivelgebied in de vaart der volkeren mee.

Op de foto uit 1913 zien we de oude zuivelfabriek. De fabriek was een ontwerp van architect Oene Melles Meek uit Donkerbroek.

De fabriek heeft tot 1955 dienst gedaan en is toen vervangen door een moderne zuivelfabriek welke nog tot 1990 in bedrijf is geweest. Daarna heeft de fabriek de bestemming van bedrijvencentrum gekregen.

Locatie

Open wandelkaart