Molen het Oost

Beschrijving

Al op de Schotanuskaart van Friesland van 1664 treffen we op het Oost van Donkerbroek een molen aan. Wanneer bovenstaande molen precies is gebouwd is onbekend.

De vroegst bekende molenaar is Wilt Alberts van der Molen, zo rond 1800. Tot ver in de tweede helft van de 19e eeuw woonden en werkten er meerdere generaties Van der Meulen als molenaar en bakker.

De laatst bekende eigenaar en molenaar was Meine van der Wulp. Waarschijnlijk is de molen rond 1917 afgebroken. Uit het bevolkingsregister blijkt ook dat Meine van der Wulp zijn beroep rond die tijd is veranderd van molenaar naar arbeider.

Erg gelukkig eindigde zijn leven overigens niet, hij heeft zichzelf in 1922 verhangen.

Locatie

Open wandelkaart