VPN-Station

Beschrijving

In 1904 werd in Donkerbroek een onderafdeling van de Vereeniging voor Pluimveehouderij in Nederland (VPN) opgericht met aanvankelijk 24 leden.

Op de foto zien we de stationswoning van de VPN aan de Balkweg met op de achtergrond de kippenhokken. De foto dateert van 1927. De stationswoning heeft tevens de functie van Raiffeisenbank (voorloper van de Rabobank) gehad.

Het bedrijf groeide gestaag naar een modern fokstation met een groot aantal kippenhokken die op het electriteitsnet waren aangesloten.

In 1932 kwam de afdeling Donkerbroek in de crisisjaren vanwege financiële verliezen te vervallen en werden de eigendommen overgedragen aan het bestuur van VPN Friesland, die de aanwezige hokken, afrastering en broedcentrale liet afbreken en elders weer opbouwen.

De Balkweg was in die tijd nog onverhard. De tram passeerde dagelijks aan de overkant van de Balkweg.

Hieronder nog enkele foto’s van de kippenhokken. Het geeft een indruk van de grootte van het pluimveestation.

Locatie

Open wandelkaart