NAD-kamp 115

Beschrijving

In 1942 werd NAD-kamp 115 gebouwd op last van de Duitse bezetter. Het kamp bestond uit negen houten barakken en lag achter het bosje aan de linkerkant van de Bovenweg vanaf Donkerbroek.

Het kamp was van de Nederlandsche Arbeidsdienst. Jong volwassenen moesten hier tijdens de oorlogsjaren zes maanden dienstplicht verrichten waarbij ze voor de Arbeidseinsatz van Duitsland klaargestoomd werden. Ook kregen ze onderricht in de nationaal socialistische beginselen.

De kampbewoners werden vooral in de ontginning van de heidevelden bij Haule ingezet. Zij marcheerden daar ’s morgens heen met de schep over de schouder. In middag waren er lange marsen in de omgeving en werd er veel aan sport gedaan.

Meteen na de bevrijding is het kamp samen met kamp Oranje en kamp Ybenheer in Fochteloo gebruikt als opleidingskamp voor de oorlogsvrijwilligers van Bataljon Friesland die Nederlands Indië van de Japanners gingen bevrijden.

In 1948 is het kamp afgebroken en zijn de barakken hergebruikt bij de bouw van de gevangenis Bankenbosch in Veenhuizen.

In het voorjaar van 2016 verschenen een drietal artikel over het kamp in de dorpskrant van Donkerbroek. Deze artikelen geven een uitgebreide beschrijving van de geschiedenis van het kamp. U vindt ze hieronder.

Locatie

Open wandelkaart