Over de route

Na het succes van de tijdelijke historische route ‘Onzichtbaar Donkerbroek’ in het kader van 500 jaar Ooststellingwerf (2017), ontstond in Donkerbroek rond 2019 een brede wens om een permanente historische route te ontwikkelen. Een projectgroep vanuit de Stichting Documentatiecentrum Donkerbroek ging hiermee aan de slag. In het voorjaar van 2022 is de historische route geopend.

De route

De historische route bestaat uit 50 informatieborden in en rond Donkerbroek. De route is ingedeeld in 7 afzonderlijke thema’s:

  1. Tram
  2. Nijverheid
  3. Logementen
  4. Boerderijen
  5. Kerk & Onderwijs
  6. Oorlog
  7. Diversen

Kenmerkend voor de route is dat er geen sprake is van een vastomlijnde route. De route kan naar eigen wens en inzicht gevolgd worden, in zijn totaal maar ook afzonderlijk per thema. Dit kan via een digitale routekaart of een papieren routekaart.

Digitale routekaart

Via de wandelkaart op deze site kan de route digitaal gevolgd worden. De route wordt volledig ondersteund door Google maps en is eenvoudig te gebruiken door aan te geven welke categorieën u wilt volgen. Hieronder vindt u een link naar de nadere uitleg van de digitale routekaart.

Uitleg digitale routekaart

Papieren routekaart

U kunt de route eventueel ook via een papieren routekaart volgen. Deze zijn verkrijgbaar bij snackbar Stapesin, café Donkerbroek en restaurant Het Witte Huis.

De informatieborden

Op de informatieborden staat een historische foto en aanvullende informatie over de locatie centraal. Meer informatie kan worden verkregen via de QR-code op de informatieborden. U komt dan weer op deze website waar alle locaties ook digitaal te vinden zijn.

Sponsoren

De Historische Route Donkerbroek is mede mogelijk gemaakt door financiële ondersteuning van de Provincie Fryslân, de gemeente Ooststellingwerf, Dorpsbelang Donkerbroek, de Stichting Ontwijk, Recreatieschap Drenthe en oudejaarsploeg ‘de Nachtdravers’.

April 2022,
Bestuur Stichting Documentatiecentrum Donkerbroek