Over SDD

Over Stichting Documentatiecentrum Donkerbroek

In de tweede helft van de negentiger jaren van de vorige eeuw begon de heer Anne J. van der Helm met het verzamelen van documentatie over het heden en verleden van Donkerbroek. In 2003 bracht hij alles (en dat was heel veel…) onder in wat sindsdien heette ‘Documentatiecentrum Donkerbroek’.

In de 2017 heeft de heer Van der Helm zijn gehele archief overgedragen aan een nieuw opgerichte stichting: Stichting Documentatiecentrum Donkerbroek (SDD).

Doelstelling

SDD heeft zich tot doel gesteld het bewaren, beheren en exposeren van de tot nu toe verzamelde documentatie over het heden en verleden van de inwoners, bedrijven en organisaties van het dorp Donkerbroek en daarnaast het bevorderen van de belangstelling voor de geschiedenis van Donkerbroek.

Naast deze doelstelling wil SDD de komende jaren het bestaande papieren archief gaan digitaliseren zodat de informatie voor de komende generaties bewaard blijft.

Bestuur

Het bestuur van SDD bestaat uit de volgende personen:

  • Jouke Jongsma (voorzitter)
  • Bert Rekker (secretaris)
  • Symen Timmermans (penningmeester)
  • Johannes van der Heide (bestuurslid)

Het bestuur is bereikbaar via mailadres documentatiecentrumdonkerbroek@gmail.com

Locatie

Van 2017 tot 2021 had SDD een onderkomen voor het archief bij de voormalige CAV-fabriek aan de Fruitier de Talmaweg. Elke vrijdagmiddag was het documentatiecentrum geopend voor bezoekers. Door verkoop van het pand moest dit onderkomen helaas verlaten worden en zijn we sinds juni 2021 genoodzaakt geweest het archief elders op te slaan in afwachting van het vinden van een geschikte plek. Zodra hier nieuws over valt te melden, zullen we dit bekend maken.

Beheerder

Beheerder van het documentatiecentrum is de heer Kas Holwerda:
Telefoon: 06-55722009
Mail: holwk02@home.nl

Mocht u over materiaal beschikken dat een welkome aanvulling op het archief kan zijn of een vraag hebben, neemt u dan contact op met onze beheerder.